Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Krośnice
Menu góra
Strona startowa Gmina Rada Gminy Materiały pod obrady, projekty uchwał Kadencja 2018-2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Kadencja 2018-2023, menu 209 - BIP - Urząd Gminy Krośnice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kadencja 2018-2023

Data wytworzenia 2022-08-02, ostatniej modyfikacji 2022-08-05 07:49

Projekty LVI sesja

Projekt nr 371 w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2022 rok Projekt nr 372 w sprawie zmiany WPF Gminy Krośnice na lata 2022-2035
Data wytworzenia 2022-07-13, ostatniej modyfikacji 2022-07-13 21:10

Projekty LV sesja

Projekt nr 370 w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2022 rok
Data wytworzenia 2022-06-27, ostatniej modyfikacji 2022-06-27 08:29

Projekty LIV sesja

Projekt nr 359 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krośnice wotum zaufania Projekt nr 360 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krośnice za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krośnice za 2021 Projekt nr 361 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krośnice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok Projekt nr 362 w sprawie przyjęcia PZM dla MOFW oraz wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami w zakresie jego wdrożenia
Data wytworzenia 2022-05-25, ostatniej modyfikacji 2022-05-25 14:24

Projekty LIII sesja

Projekt nr 348 zmieniający uchwałę Nr XXXVIII.239.2014 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 maja 2014 r. Projekt nr 349 w sprawie przyznania pierwszeństwa nabycia budynku mieszkalnego jednolokalowego wraz ze sprzedażą gruntu Projekt nr 350 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Krośnice Projekt nr 351 w sprawie zasad finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krośnice w roku
Data wytworzenia 2022-04-14, ostatniej modyfikacji 2022-04-14 10:17

Projekty LII sesja

Projekt nr 330 sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem na cel publiczny Projekt nr 332 w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Krośnice Projekt nr 340 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Krośnice na lata 2021-2030 Projekt nr 341 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Województwa Dolnośląskiego nakładów
Data wytworzenia 2022-03-28, ostatniej modyfikacji 2022-03-28 10:27

Projekty LI sesja

Projekt nr 333 w sprawie uchwalenia mpzp na obszarze Gminy Krośnice, w obrębach Bukowice, Dąbrowa, Pierstnica i Wierzchowice Projekt nr 335 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krośnice w 2022 roku Projekt nr 336 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice Projekt nr 337 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
Data wytworzenia 2022-03-10, ostatniej modyfikacji 2022-03-11 11:52

Projekty L sesja

Projekt nr 331 w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2022 rok Projekt nr 332 w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Krośnice dla Powiatu Milickiego na realizację zadania z zakresu polityki społecznej
Data wytworzenia 2022-02-18, ostatniej modyfikacji 2022-02-18 13:22

Projekty XLIX sesja

Projekt nr 318 w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp na obszarze Gminy Krośnice, w części obrębu Krośnice Projekt nr 319 w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Wąbnice Projekt nr 323 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krośnice na 2022 rok Projekt nr 324 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Krośnice na 2022 rok Projekt nr 325 w sprawie wyrażenia zgody
Data wytworzenia 2022-01-27, ostatniej modyfikacji 2022-01-27 20:29

Projekty XLVIII sesja

Projekt nr 315 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krośnice Projekt nr 316 w sprawie uchwalenia mpzp na obszarze Gminy Krośnice, obejmującego swoimi granicami dz. o nr ewid. 157 i 145_3 obr. Dąbrowa Projekt nr 317 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego - budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 448 Projekt nr 320 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięznego
Data wytworzenia 2021-12-29, ostatniej modyfikacji 2021-12-29 09:14

Projekty XLVII sesja

Projekt nr 302 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krośnice na 2022 rok Projekt nr 303 w sprawie uchwalenia WPF Gminy Krośnice na lata 2022-2035 Projekt nr 310 zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych Projekt nr 311 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Projekt nr 312 w sprawie zmiany
1 / 6
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.