Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Krośnice
Menu góra
Strona startowa Gmina Rada Gminy Materiały pod obrady, projekty uchwał Kadencja 2018-2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Kadencja 2018-2023, menu 209 - BIP - Urząd Gminy Krośnice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kadencja 2018-2023

Data wytworzenia 2022-12-05, ostatniej modyfikacji 2022-12-05 16:09

Projekty LXII sesja

Projekt nr 403 w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2022 rok
Data wytworzenia 2022-12-01, ostatniej modyfikacji 2022-12-01 14:10

Projekty LXI sesja

Projekt nr 398 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Krośnice Projekt nr 399 zmieniający uchwałę Nr XLVII.282.2018 Rady Gminy Krośnice z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu GOPS Projekt nr 400 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym Projekt nr 401 w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2022 rok Projekt nr 402 w sprawie zmian w WPF Gminy Krośnice
Data wytworzenia 2022-11-22, ostatniej modyfikacji 2022-11-22 15:07

Projekty LX sesja

Projekt nr 396 w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2022 rok Projekt nr 397 w sprawie zmian w WPF Gminy Krośnice na lata 2022-2035
Data wytworzenia 2022-10-20, ostatniej modyfikacji 2022-10-20 15:02

Projekty LIX sesja

Projekt nr 390 w sprawie uchwalenia mpzp na obszarze Gminy Krośnice, obejmującego swoimi granicami działkę o nr ewid. 111_2 obręb Grabownica Projekt nr 391 w sprawie uchwalenia mpzp na obszarze Gminy Krośnice, obejmującego swoimi granicami działkę o nr ewid. 196 obręb Wierzchowice Projekt nr 392 w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2022 rok Projekt nr 393 w sprawie zmian w WPF Gminy Krośnice na lata 2022-2035
Data wytworzenia 2022-09-23, ostatniej modyfikacji 2022-09-23 12:02

Projekty LVIII sesja

Projekt nr 381 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice Projekt nr 382 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na czas nieoznaczony Projekt nr 383 w sprawie Programu współpracy Gminy Krośnice z organizacjami pozarządowymi w roku 2023 Projekt nr 384 zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli Projekt nr 385 w sprawie
Data wytworzenia 2022-08-23, ostatniej modyfikacji 2022-08-24 08:47

Projekty LVII sesja

Projekt nr 373 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Krośnice Projekt nr 374 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Krośnice Projekt nr 375 w sprawie uchwalenia mpzp obszarze Gminy Krośnice, w obrębach Bukowice, Dąbrowa, Krośnice i Pierstnica Projekt nr 376 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół Projekt nr 377 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po
Data wytworzenia 2022-08-02, ostatniej modyfikacji 2022-08-05 07:49

Projekty LVI sesja

Projekt nr 371 w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2022 rok Projekt nr 372 w sprawie zmiany WPF Gminy Krośnice na lata 2022-2035
Data wytworzenia 2022-07-13, ostatniej modyfikacji 2022-07-13 21:10

Projekty LV sesja

Projekt nr 370 w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2022 rok
Data wytworzenia 2022-06-27, ostatniej modyfikacji 2022-06-27 08:29

Projekty LIV sesja

Projekt nr 359 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krośnice wotum zaufania Projekt nr 360 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krośnice za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krośnice za 2021 Projekt nr 361 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krośnice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok Projekt nr 362 w sprawie przyjęcia PZM dla MOFW oraz wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami w zakresie jego wdrożenia
Data wytworzenia 2022-05-25, ostatniej modyfikacji 2022-05-25 14:24

Projekty LIII sesja

Projekt nr 348 zmieniający uchwałę Nr XXXVIII.239.2014 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 maja 2014 r. Projekt nr 349 w sprawie przyznania pierwszeństwa nabycia budynku mieszkalnego jednolokalowego wraz ze sprzedażą gruntu Projekt nr 350 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Krośnice Projekt nr 351 w sprawie zasad finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krośnice w roku
1 / 6
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.