Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Krośnice
Menu góra
Strona startowa Prawo Deklaracja dostępności
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Deklaracja dostępności, bieżące, menu 239 - BIP - Urząd Gminy Krośnice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony BIP Urzędu Gminy Krośnice

Urząd Gminy Krośnice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony BIP - Urzędu Gminy Krośnice.

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-06-27
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elemnty graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
 • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne lub puste opisy oraz opisy alternatywne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dodatkowo zdefiniowane następujące skróty klawiaturowe:

 • ALT + 0 - powrót na początek strony
 • ALT + 1 - przejście do wyszukiwarki
 • ALT + 2 - przejście do treści głównej
 • ALT + 3 - przejście do danych kontaktowych
 • ALT + 4 - przejście do menu górnego
 • ALT + 5 - przejście do menu lewego
 • ALT + 6 - przejście do menu dolnego
 • ALT + 7 - przejście do menu bocznego
 • ALT + 8 - przejście do mapy serwisu

W przypadku przeglądarki Firefox zamiast kalwisza ALT należy używać ALT + SHIFT.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny posługując się następującymi walidatorami zgodności:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Bień, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej pisząc na adres: kbien@ug.krosnice.pl lub telefonicznie dzwoniąc pod numer:(71) 38-46-037, 026.

Informacje o sposobie kontaktowania się i procedurze rozpatrywania skarg

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową naszej strony internetowej, aplikacji mobilnej bądź ich fragmentów prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie z panem Krzysztofem Bień. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie (np. numer telefonu, e-mail)
 • wskazanie strony, elementu strony lub aplikacji mobilnej, której dotyczy żądanie,
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa).

Zgłoszenie zostanie rozpatrzone niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, niezwłocznie ponformujemy o tym, wskazując kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe, zapropononujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów lub odmowę realizacji żądania, można złożyć skargę do Prezesa Zarządu PFRON
Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W otoczeniu siedziby urzędu znajdują się dwa parkingi z wyznaczonymi miejscami parkowania dla osób niepełnosprawnych.
Schody zewnętrzne przy głównym wejściu do siedziby, zostały wyposażone w obustronną poręcz z pochwytem rurowym.
W dyspozycji urzędu znajduje się schodołaz.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Na parterze urzędu znajduje się punkt obsługi klienta
W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
Wejścia do wewnętrznych pomieszczeń posiadają progi, brak także toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych

Urząd przeprowadził audyt dostępności architektonicznej oraz jest w trakcie realizacji zapytań, których celem będzie określenie jakie prace dostosowawcze mogą być zrealizowane.
Ze względu na zabytkowy charakter siedziby i opiekę konserwatora zabytków wiele kwestii dostosowawczych nie jest możliwe do zrealizowania.

Metryka

sporządzono
2020-03-31 przez INTERmedi@ Spółka Jawna
udostępniono
2020-03-31 00:00 przez Bień Krzysztof
zmodyfikowano
2023-04-03 09:48 przez Bień Krzysztof
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1561
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.