Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Krośnice
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Zarządzenia 2007
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2007, bieżące, menu 48 - BIP - Urząd Gminy Krośnice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2007

Data wytworzenia 2007-10-23, ostatniej modyfikacji 2023-02-02 09:03

54/2007/RF - w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007

ZARZĄDZENIE NR 54/2007/RF WÓJTA GMINY KROŚNICE z dnia 23.10.2007r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 ze zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 249.
Data wytworzenia 2007-12-28, ostatniej modyfikacji 2011-08-10 15:44

64/2007/RF - w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007

ZARZĄDZENIE NR 64/2007/RF WÓJTA GMINY KROŚNICE z dnia 28.12.2007r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 ze zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem
Data wytworzenia 2007-12-17, ostatniej modyfikacji 2011-08-10 15:41

62/2007/OŚ - w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie miejscowości Żeleźniki

Zarządzenie Nr 62/07/OŚ Wójta Gminy Krośnice z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie miejscowości Żeleźniki Na podstawie art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z § 28 uchwały Nr......... Rady Gminy Krośnice z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krośnice
Data wytworzenia 2007-12-17, ostatniej modyfikacji 2011-08-10 15:39

61/2007/RF - w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007

ZARZĄDZENIE NR 61/2007/RF WÓJTA GMINY KROŚNICE z dnia 17.12.2007r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 ze zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 20.
Data wytworzenia 2007-11-23, ostatniej modyfikacji 2011-08-10 15:36

60/2007/OŚ - w sprawie powołania komisji odbioru technicznego - Modernizacja oczyszczalni ścieków Krośnice

Zarządzenie Nr 60/2007/OŚ Wójta Gminy Krośnice dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie powołania komisji odbioru technicznego Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 roku: Dz.U. Nr 156, poz 1118 z późn. zmianami) zarządza się co następuje: § 1 Powołuje się komisję odbioru technicznego i końcowego w składzie: Inwestor – Gmina Krośnice: Jarosław Krzywiński – przew.
Data wytworzenia 2007-11-22, ostatniej modyfikacji 2011-08-10 15:33

58/2007/RF - w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007

ZARZĄDZENIE NR 58/2007/RF WÓJTA GMINY KROŚNICE z dnia 22.11.2007r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 ze zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 311.
Data wytworzenia 2007-11-15, ostatniej modyfikacji 2011-08-10 15:28

57/2007/RF - w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2008

ZARZĄDZENIE NR 57/2007/RF WÓJTA GMINY KROŚNICE z dnia 15.11.2007r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2008 Na podstawie art. 52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.179 i 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r Nr 249, poz.2104 ze zm.) zarządza się, co następuje: § 1. Przedstawia się Radzie Gminy Krośnice i Regionalnej Izbie
Data wytworzenia 2007-11-09, ostatniej modyfikacji 2011-08-10 15:25

55/2007/BD.I - powołanie komisji przetargowej - Adaptacja budynku bylej pralni na lokale mieszkalne w Krośnicach

Zarządzenie Nr 55/2007/BD.I Wójta Gminy Krośnice dnia 9 listopada 2007 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „ ADAPTACJA BUDYNKU BYŁEJ PRALNI NA LOKALE MIESZKALNE W KROŚNICACH ” Działając na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tj. z 2006 roku: Dz.
Data wytworzenia 2007-10-23, ostatniej modyfikacji 2011-08-10 15:14

53/2007/RSO - w sprawie dofinansowania zakupu okularów ochronnych dla pracowników Urzędu Gminy w Krośnicach użytkujących w czasie pracy monitor ekranowy

ZARZĄDZENIE Nr 53 /07/RSO WÓJTA GMINY KROŚNICE z dnia 23 października 2007 r. w sprawie dofinansowania zakupu okularów ochronnych dla pracowników Urzędu Gminy w Krośnicach użytkujących w czasie pracy monitor ekranowy Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.
Data wytworzenia 2007-10-22, ostatniej modyfikacji 2011-08-10 15:11

52/2007/RGGiGK - w sprawie nieodpłatnego nabycia od Dolnośląskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego SA w upadłości we Wrocławiu niewyodrębnionego lokalu mieszkalnego nr 1 w Bukowicach przy ulicy Sportowej nr 5 wraz z udziałem w części wspo

ZARZĄDZENIE Nr 52/2007/RGG i GK Wójta Gminy w Krośnicach z dnia 22 października 2007 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia od Dolnośląskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego SA w upadłości we Wrocławiu niewyodrębnionego lokalu mieszkalnego nr 1 w Bukowicach przy ulicy Sportowej nr 5 wraz z udziałem w części wspólnej – na rzecz Gminy Krośnice. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
1 / 6
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.