Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Krośnice
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Zarządzenia 2012
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenie Nr 26/2012/RSO - w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Krośnicach oraz powołania komisji - 2012, menu 106, artykuł 1350 - BIP - Urząd Gminy Krośnice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2012

Zarządzenie Nr 26/2012/RSO - w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Krośnicach oraz powołania komisji

Zarządzenie Nr  26/2012/RSO

Wójta Gminy Krośnice

z dnia 31 maja 2012 r.

 

w sprawie ogłoszenia naboru  na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Krośnicach  oraz powołania komisji.  

 

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ), zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze: sekretarka w Urzędzie Gminy w Krośnicach.

 

§ 2.

Kandydaci ubiegający się o stanowisko: sekretarki w Urzędzie Gminy w Krośnicach winni spełniać warunki określone w ogłoszeniu o naborze, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

§ 3.

1. W celu wyłonienia kandydata na stanowisko, o którym mowa w § 1, powołuję komisję rekrutacyjną, zwaną dalej „komisją”,  w następującym składzie: 

1)  Mirosław Drobina - Wójt Gminy - przewodniczący komisji,

2)  Dariusz Stasiak      - Sekretarz Gminy - członek komisji,

3)  Marzena Lis-Długosz – Skarbnik Gminy,

4)  Witold Sitarski      - Z-ca Wójta   - członek komisji, będący jednocześnie sekretarzem komisji.

2.  Komisja pracować będzie na zasadach określonych w Regulaminie trybu pracy komisji, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3.  Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru.  

 

§ 4.

Ustalam następujący  harmonogram postępowania w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze określone w § 1:

1)  31 maja 2012 r. – upowszechnienie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Krośnice ogłoszenia o naborze.

2)  do dnia 15 czerwca 2012 r. – składanie dokumentów aplikacyjnych przez kandydatów.

3)  20 czerwca 2012 r. - ogłoszenie informacji o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze,

4)  do dnia 26 czerwca 2012 r. –  rozmowy kwalifikacyjne - końcowa selekcja kandydatów,

5)  w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata – ogłoszenie wyniku naboru. 

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji. 

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kwestinariusz osoby ubiegającej się o pracę

Metryka

sporządzono
2012-05-31 przez Iwona Nawrot
udostępniono
2012-05-31 00:00 przez Krzysztof Bień
zmodyfikowano
2012-05-31 14:55 przez Bień Krzysztof
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
322
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.