Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Krośnice
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Zarządzenia 2012
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZARZĄDZENIE Nr 31/2012/RGMiR - w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za najem gruntów pod parking stanowiących własność Gminy Krośnice i niektórych zasad jego regulowania - 2012, menu 106, artykuł 1364 - BIP - Urząd Gminy Krośnice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2012

ZARZĄDZENIE Nr 31/2012/RGMiR - w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za najem gruntów pod parking stanowiących własność Gminy Krośnice i niektórych zasad jego regulowania

 ZARZĄDZENIE Nr 31/2012/RGM i R

Wójta Gminy Krośnice

z dnia 19 czerwca 2012 roku

 

w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za najem gruntów pod parking stanowiących własność Gminy Krośnice i niektórych zasad jego regulowania.

 


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r.: Dz. U. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1

Ustala się wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu nieruchomości gruntowych stanowiących własności Gminy Krośnice z przeznaczeniem pod parking w kwocie 0,30 zł za 1 m².

 

§ 2

Stawkę czynszu najmu określoną w § 1 stosuje się:

  1. Jako wywoławczą w przypadku najmu nieruchomości w § 1 w trybie przetargowym;
  2. Jako minimalną, w przypadku najmu nieruchomości, w trybie bezprzetargowym i ustalania czynszu najmu w drodze negocjacji z przyszłym najemcą.

 

§ 3

  1. Czynsz najmu powinien być płatny z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
  2. W uzasadnionych przypadkach termin płatności czynszu najmu może być ustalony na inny termin.

 

§ 4

Do czynszu najmu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury.

 

§ 5

Za bezumowne korzystanie z nieruchomości lub samowolną zmianę jej przeznaczenia obowiązująca stawka czynszu najmu zostaje podwyższona o 300 %.

 

§ 6

Stawkę czynszu najmu określoną w §1 stosuje się do wszystkich umów zawartych przez Gminę Krośnice jako wynajmującego po dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

 

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieniem i Rolnictwa.

 

§ 8

Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka

sporządzono
2012-06-19 przez Dorota Perlińska
udostępniono
2012-06-19 00:00 przez Krzysztof Bień
zmodyfikowano
2012-06-22 11:40 przez Bień Krzysztof
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
347
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.