Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Krośnice
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Uchwały Kadencja 2006-2010
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Kadencja 2006-2010, menu 41, strona 13 - BIP - Urząd Gminy Krośnice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kadencja 2006-2010

Data wytworzenia 2010-04-28, ostatniej modyfikacji 2011-08-27 19:58

UCHWAŁA NR XXXII/229/2010 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Krośnicach ul. Kwiatowa nr 9, dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXII/229/ 2010 r. RADY GMINY KROŚNICE z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Krośnicach ul. Kwiatowa nr 9, dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
Data wytworzenia 2010-04-28, ostatniej modyfikacji 2011-08-27 19:55

UCHWAŁA NR XXXII/227/2010 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Miliczu w sprawie likwidacji Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Miliczu

UCHWAŁA NR XXXII/227/2010 r. RADY GMINY KROŚNICE z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Miliczu w sprawie likwidacji Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Miliczu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591r. z późn.zm.), w związku z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.
Data wytworzenia 2010-04-28, ostatniej modyfikacji 2011-08-27 19:53

UCHWAŁA NR XXXII/226/2010 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krośnice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2009

UCHWAŁA NR XXXII/226/2010 RADY GMINY KROŚNICE z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krośnice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2009. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz.
Data wytworzenia 2010-03-31, ostatniej modyfikacji 2011-08-27 19:51

UCHWAŁA NR XXXI/225/2010 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego z terenu Gminy Krośnice oraz trybu i zakresu kontroli jej wykorzystania

UCHWAŁA NR XXXI/225/2010 RADY GMINY KROŚNICE z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego z terenu Gminy Krośnice oraz trybu i zakresu kontroli jej wykorzystania Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 oraz art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
Data wytworzenia 2010-03-31, ostatniej modyfikacji 2011-08-27 19:49

UCHWAŁA NR XXXI/224/2010 w sprawie przystąpienia przez Gminę Krośnice do projektu "Euro 2012 - szansa na własną firmę dla niezatrudnionych mieszkańców Gminy Krośnice i Gminy Milicz" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

UCHWAŁA Nr XXXI/224/2010 RADY GMINY KROŚNICE z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia przez Gminę Krośnice do projektu ”Euro 2012 – szansa na własną firmę dla niezatrudnionych mieszkańców Gminy Krośnice i Gminy Milicz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Na podstawie
Data wytworzenia 2010-03-31, ostatniej modyfikacji 2011-08-27 19:47

UCHWAŁA NR XXXI/223/2010 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krośnice w roku 2010

UCHWAŁA Nr XXXI/223/2010 RADY GMINY KROŚNICE z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krośnice w roku 2010 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
Data wytworzenia 2010-03-31, ostatniej modyfikacji 2011-08-27 19:45

UCHWAŁA NR XXXI/222/2010 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy

UCHWAŁA Nr XXXI/222/2010 RADY GMINY KROŚNICE z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 1 ust. 1, ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009r., Nr 52, poz. 420) Rada Gminy Krośnice uchwala, co następuje: § 1 Nie wyraża
Data wytworzenia 2010-02-24, ostatniej modyfikacji 2011-08-27 19:43

UCHWAŁA NR XXX/221/2010 w sprawie wykorzystania informacji zawartych w nocie sygnalizacyjnej z dnia 2 lutego 2010 r

Uchwała Nr XXX/221/2010 Rady Gminy Krośnice z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie wykorzystania informacji zawartych w nocie sygnalizacyjnej z dnia 2 lutego 2010 r. Na podstawie art. 18 ust.1 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2001 Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (t. j. Dz. U. 2004 r. Nr 8 poz.
Data wytworzenia 2010-02-24, ostatniej modyfikacji 2011-08-27 19:41

UCHWAŁA NR XXX/220/2010 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości z Zasobów Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa

UCHWAŁA Nr XXX/220/2010 RADY GMINY KROŚNICE z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości z Zasobów Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) Rada Gminy Krośnice uchwala co następuje: § 1 Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie z Zasobu
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.