Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Krośnice
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Zarządzenia 2010
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „41/2010/RSO w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Krośnicach oraz powołania komisji - 2010, menu 45, artykuł 227 - BIP - Urząd Gminy Krośnice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2010

41/2010/RSO w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Krośnicach oraz powołania komisji

Zarządzenie Nr 41/2010/RSO
Wójta Gminy Krośnice
z dnia 27 sierpnia 2010 r.
 
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Krośnicach oraz powołania komisji.
 
Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ), zarządzam, co następuje:
§ 1.
Ogłaszam nabór na wolne dwa stanowiska urzędnicze: referent ds. egzekucji podatków i opłat w Urzędzie Gminy w Krośnicach.
§ 2.
Kandydaci ubiegający się o stanowisko: referenta ds. egzekucji podatków i opłat w Urzędzie Gminy w Krośnicach winni spełniać warunki określone w ogłoszeniu o naborze, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 3.
 1. W celu wyłonienia kandydata na stanowisko, o którym mowa w § 1, powołuję komisję rekrutacyjną, zwaną dalej „komisją”, w następującym składzie:
 • Mirosław Drobina – Wójt Gminy - przewodniczący komisji,
 • Dariusz Stasiak – Sekretarz Gminy - członek komisji,
 • Marzena Lis-Długosz – Skarbnik Gminy - członek komisji, będący jednocześnie sekretarzem komisji.
 1. Komisja pracować będzie na zasadach określonych w Regulaminie trybu pracy komisji, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 2. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru.
§ 4.
Ustalam następujący harmonogram postępowania w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze określone w § 1:
 • 30 sierpnia 2010 r. – upowszechnienie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Krośnice ogłoszenia o naborze.
 • do dnia 13 września 2010 r. – składanie dokumentów aplikacyjnych przez kandydatów.
 • 17 września 2010 r. - rozpoczęcie prac komisji i ogłoszenie informacji o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze,
 • do dnia 24 września 2010 r. – rozmowy kwalifikacyjne - końcowa selekcja kandydatów,
 • w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata – ogłoszenie wyniku naboru.
§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka

sporządzono
2010-08-27 przez Bień Krzysztof
udostępniono
2010-08-30 00:00 przez Bień Krzysztof
zmodyfikowano
2011-07-22 14:50 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
513
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.