Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Krośnice
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Zarządzenia 2010
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „52/2010/RGGiGK w sprawie ustalenia odpłatności za dzierżawę gruntów rolnych stanowiących przedmiot własności Gminy Krośnice - 2010, menu 45, artykuł 234 - BIP - Urząd Gminy Krośnice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2010

52/2010/RGGiGK w sprawie ustalenia odpłatności za dzierżawę gruntów rolnych stanowiących przedmiot własności Gminy Krośnice

ZARZĄDZENIE Nr 52/2010/RGG i GK
Wójta Gminy Krośnice
z dnia 18 października 2010 roku
 
w sprawie ustalenia odpłatności za dzierżawę gruntów rolnych stanowiących przedmiot własności Gminy Krośnice
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 r.: Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
§ 1
 1. Ustalam wysokość czynszu za dzierżawę gruntów rolnych w wysokości iloczynu: ilości hektarów gruntów rolnych danej klasy bonitacyjnej, wartości gruntu rolnego wyrażonej w kwintalach żyta wg GUS zgodnie z przelicznikiem określonym w ppkt. 1.1 i 1.2 oraz ceny żyta uchwalonej przez Radę Gminy Krośnice do celów podatkowych.
  Grunty rolne
  klasa
  III a – 3,45 q żyta
  III b – 3,09 q żyta
  IV a – 2,58 q żyta
  IV b – 2,10 q żyta
  V - 1,50 q żyta
  VI - 0,90 q żyta
  VI z – 0,36 q żyta

  Użytki zielone
  klasa
  II – 3,78 q żyta
  III – 3,09 q żyta
  IV – 2,40 q żyta
  V – 1,74 q żyta
  VI – 0,90 q żyta
  VI z – 0,30 q żyta
§ 2
Wysokość czynszu dzierżawnego określonego w § 1 stosuje się:
 1. Jako wywoławczy w przypadku wydzierżawienia nieruchomości rolnych w trybie przetargowym;
 2. Do negocjacji, w przypadku wydzierżawienia nieruchomości rolnych w trybie bezprzetargowym.
 3. Do ustalania wysokości opłat za korzystanie bez tytułu prawnego, z nieruchomości rolnych.
§ 3
 1. Wysokość czynszu określona w § 1 stosuje się do wszystkich umów dzierżaw zawartych z Gminą Krośnice po dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
 2. W przypadku umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia wysokość czynszu określoną w § 1 stosuje się po okresie wypowiedzenia dotychczasowej wysokości czynszu
§4
Do czynszu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§5
Za bezumowne korzystanie z nieruchomości lub samowolną zmianę jej przeznaczenia wysokość czynszu dzierżawnego zostaje podwyższona o 300 %.
§6
Czynsz dzierżawny za grunty rolne należy regulować do 30 września każdego roku.
§7
Traci moc Zarządzenie Nr 47 Wójta Gminy Krośnice z dnia 03 października 2005 r. w sprawie ustalenia odpłatności za dzierżawę gruntów rolnych stanowiących mienie Gminy.
§8
Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka

sporządzono
2010-10-18 przez Bień Krzysztof
udostępniono
2010-10-18 00:00 przez Bień Krzysztof
zmodyfikowano
2011-07-22 15:02 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
480
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.