Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Krośnice
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Zarządzenia 2010
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „58/2010/RGGiGK w sprawie ustalenia odpłatności za dzierżawę gruntów rolnych stanowiących przedmiot własności Gminy Krośnice - 2010, menu 45, artykuł 236 - BIP - Urząd Gminy Krośnice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2010

58/2010/RGGiGK w sprawie ustalenia odpłatności za dzierżawę gruntów rolnych stanowiących przedmiot własności Gminy Krośnice

ZARZĄDZENIE Nr 58/2010/RGG i GK
Wójta Gminy Krośnice
z dnia 9 listopada 2010 roku
 
w sprawie ustalenia odpłatności za dzierżawę gruntów rolnych stanowiących przedmiot własności Gminy Krośnice
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r.: Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
§ 1
 1. Ustalam wysokość czynszu za dzierżawę gruntów rolnych w wysokości iloczynu: ilości hektarów gruntów rolnych danej klasy bonitacyjnej, wartości gruntu rolnego wyrażonej w decytonach żyta wg GUS zgodnie z przelicznikiem określonym w ppkt 1.1 i 1.2 oraz ceny żyta ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniki Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ”Monitor Polski”.
  Grunty rolne
  klasa
  III a - 3,45 dt żyta
  III b - 3,09 dt żyta
  IV a - 2,58 dt żyta
  IV b - 2,10 dt żyta
  V - 1,50 dt żyta
  VI - 0,90 dt żyta
  VI z - 0,36 dt żyta

  Użytki zielone
  klasa
  II - 3,78 dt żyta
  III - 3,09 dt żyta
  IV - 2,40 dt żyta
  V - 1,74 dt żyta
  VI - 0,90 dt żyta
  VI z - 0,30 dt żyta
§ 2
Wysokość czynszu dzierżawnego określonego w § 1 stosuje się:
 1. Jako wywoławczy w przypadku wydzierżawienia nieruchomości rolnych w trybie przetargowym;
 2. Do negocjacji, w przypadku wydzierżawienia nieruchomości rolnych w trybie bezprzetargowym.
 3. Do ustalania wysokości opłat za korzystanie bez tytułu prawnego, z nieruchomości rolnych.
§ 3
 1. Wysokość czynszu określona w § 1 stosuje się do wszystkich umów dzierżaw zawartych z Gminą Krośnice po dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
 2. W przypadku umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia wysokość czynszu określoną w § 1 stosuje się po okresie wypowiedzenia dotychczasowej wysokości czynszu.
§ 4
Za bezumowne korzystanie z nieruchomości lub samowolną zmianę jej przeznaczenia wysokość czynszu dzierżawnego zostaje podwyższona o 300 %.
§ 5
Czynsz dzierżawny za grunty rolne należy regulować do 30 września każdego roku.
§ 6
Traci moc Zarządzenie Nr 52 Wójta Gminy Krośnice z dnia 18 października 2010 r. w sprawie ustalenia odpłatności za dzierżawę gruntów rolnych stanowiących mienie Gminy.
§ 7
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej.
§ 8
Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka

sporządzono
2010-11-09 przez Bień Krzysztof
udostępniono
2010-11-10 00:00 przez Bień Krzysztof
zmodyfikowano
2011-07-22 15:05 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
516
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.