Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Krośnice
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Zarządzenia 2009
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „49/2009/RF - w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009 - 2009, menu 46, artykuł 265 - BIP - Urząd Gminy Krośnice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2009

49/2009/RF - w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009

ZARZĄDZENIE NR 49/2009/RF
WÓJTA GMINY KROŚNICE
z dnia 30.10.2009r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu gminy per saldem o kwotę 143.719,00zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu gminy per saldem o kwotę 143.719,00zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Dokonuje się zmian zakresu i kwot na wydatki inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 2.504,00zl.

§ 5.

Budżet gminy na rok 2009 po zmianach.

D o c h o d y..............................

24.190.677zł

W y d a t k i................................

29.074.740zł

Deficyt   b u d ż e t u..........

4.884.063zł

 

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Krośnice.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zmiany w wielkościach planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy są wynikiem zmian w planach dotacji celowych na 2009 rok.

Łączną kwotę zmniejszającą per saldem dochody i wydatki budżetu gminy w wysokości 157.357zł stanowi kwota z niżej wymienionych tytułów:

 • 29.918,00zł zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2009 na sfinansowanie pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014…………. „Radosna Szkoła”- Pismo nr K0-WO-0341/61B/2009 z dnia 6.10.2009r.:

  • zwiększenie w rozdz.80101§2030

 • 8.000,00zł zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2009 na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - Pismo nr PS-III-3050-158/09 z dnia 21.10.2009r.:

  • zwiększenie w rozdz.85214§2030

 • 70.307,00zł zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2009 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - Pismo nr KO-WO-0341/68B/2009 z dnia 14.10.2009r.:

  • zwiększenie w rozdz.85415§2030

 • 49.132,00zł zwiększenie kwoty dotacji celowej na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - Pismo nr FB.I.KS.3050/104/09 z dnia 26.10.2009r.

  • zwiększenie w rozdz.01095§2010

 • 13.638,00zł zmniejszenie środków przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum - Pismo nr KO-WO-0341/24D/2009 z dnia 19.10.2009r.

  • zmniejszenie w rozdz.85415§2030

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2009/RF Wójta Gminy Krośnice z dnia 30.10.2009r.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 49/2009/RF Wójta Gminy Krośnice z dnia 30.10.2009r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49/2009/RF Wójta Gminy Krośnice z dnia 30.10.2009r.

Metryka

data wytworzenia
2009-10-30
data udostępnienia
2009-11-23
sporządzone przez
Bień Krzysztof
opublikowane przez
Bień Krzysztof
ilość odwiedzin
415
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.