Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Krośnice
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Zarządzenia 2009
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2009, menu 46, strona 3 - BIP - Urząd Gminy Krośnice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2009

Data wytworzenia 2009-06-30, ostatniej modyfikacji 2011-08-04 11:36

35/RSO/2009 - w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Krośnice

Zarządzenie nr 35/RSO/2009 Wójta Gminy Krośnice z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Krośnice. Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU Nr 223, poz. 1458) w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: DzU z 2001 r.
Data wytworzenia 2009-06-30, ostatniej modyfikacji 2011-08-04 11:31

34/RSO/2009 - w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Krośnice regulaminu okresowej oceny pracowników

Zarządzenie Nr 34/RSO/2009 Wójta Gminy Krośnice z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Krośnice regulaminu okresowej oceny pracowników Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje: § 1 Wprowadzam w Urzędzie Gminy Krośnice regulamin okresowej oceny pracowników w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
Data wytworzenia 2009-06-30, ostatniej modyfikacji 2011-08-04 11:26

33/RSO/09 - w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek i zakładów budżetowych gminy

ZARZĄDZENIE NR 33/RSO/09 Wójta Gminy Krośnice z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek i zakładów budżetowych gminy Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz.1458) zarządzam, co następuje: §1 Maksymalne miesięczne wynagrodzenie kierowników i zastępców kierowników
Data wytworzenia 2009-06-29, ostatniej modyfikacji 2011-08-04 11:23

32/09/RGGiGK - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej nr 196/4, AM-1 w obrębie wsi Krośnice, stanowiącą własność Gminy Krośnice

Z ARZĄDZENIE Nr 32/09/RGG i GK Wójta Gminy w Krośnicach z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej nr 196/4, AM-1 w obrębie wsi Krośnice, stanowiącą własność Gminy Krośnice. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 25, ust. 1, art.
Data wytworzenia 2009-06-29, ostatniej modyfikacji 2011-08-04 11:12

31/2009/RF - w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009

ZARZĄDZENIE NR 31/2009/RF WÓJTA GMINY KROŚNICE z dnia 29.06.2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 ze zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu gminy per saldem o
Data wytworzenia 2009-06-16, ostatniej modyfikacji 2011-08-04 11:07

29/2009 - w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Krośnicach

ZARZĄDZENIE Nr 29/2009 WÓJTA GMINY Krośnice z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Krośnicach. Na podstawie art. 77 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i 2 i art. 58 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r.
Data wytworzenia 2009-06-05, ostatniej modyfikacji 2011-08-04 11:04

27/09/RGGiGK - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie wsi Krośnice i Police, stanowiących własność Gminy Krośnice

Z ARZĄDZENIE Nr 27/09/RGGiGK Wójta Gminy w Krośnicach z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie wsi Krośnice i Police, stanowiących własność Gminy Krośnice. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art.
Data wytworzenia 2009-05-29, ostatniej modyfikacji 2011-08-04 11:00

25/2009/RGGiGK - w sprawie powołania komisji d/s przeprowadzania przetargów na zbycie, oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem i dzierżawę nieruchomości gminy Krośnice

ZARZĄDZENIE Nr 25/2009/RGGiGK WÓJT GMINY W KROŚNICACH z dnia 29 maja 2009 roku. w sprawie powołania komisji d/s przeprowadzania przetargów na zbycie, oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem i dzierżawę nieruchomości gminy Krośnice. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz § 8 ust.
Data wytworzenia 2009-05-29, ostatniej modyfikacji 2011-08-04 10:57

24/2009/RF - w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009

ZARZĄDZENIE NR 24/2009/RF WÓJTA GMINY KROŚNICE z dnia 29.05.2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 ze zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 191.
Data wytworzenia 2009-04-20, ostatniej modyfikacji 2011-08-04 10:53

15/09/RGGiGK - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Z ARZĄDZENIE Nr 15/09/RGG i GK Wójta Gminy w Krośnicach z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) art. 12, art. 13 ust. 1, art. 35 ust.1 i 2 i art. 37 ust.
1 2 3 4
3 / 4
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.