Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Krośnice
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Zarządzenia 2008
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „61/2008/RF - w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008 - 2008, menu 47, artykuł 326 - BIP - Urząd Gminy Krośnice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2008

61/2008/RF - w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008

ZARZĄDZENIE NR 61/2008/RF
WÓJTA GMINY KROŚNICE
z dnia 27.10.2008r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 94.699zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu gminy per saldem o kwotę 94.699zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Dokonuje się zmian zakresu i kwot na wydatki inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 1.130zl.

§ 5.

Budżet gminy na rok 2008 po zmianach.

D o c h o d y..............................

36.214.835zł

W y d a t k i................................

47.876.528zł

Deficyt   b u d ż e t u..........

11.661.693zł

 

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Krośnice.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zmiany w wielkościach planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy są wynikiem zmian w planach dotacji celowych na 2008 rok.

Łączną kwotę zwiększającą dochody i wydatki budżetu gminy per saldem w wysokości 49.816zł stanowi kwota z niżej wymienionych tytułów:

  • 91.679,00zł zwiększenie środków przeznaczonych na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap. Przez producentów rolnych z woj.doln.oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Pismo nr FB.I.KS.3050-119/08 z dnia 22.10.2008r.:

    • zwiększenie w rozdz. 01095§2010

  • 3.020,00zł zwiększenie środków przeznaczonych na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.z 2008r. nr 115 poz.728) tj na wypłatę dodatków w wysokości 250zł./m-c na pracownika socjalnego. Pismo nr PS-III-3050-187/08 z dnia 02.10.2008r.:

    • zwiększenie w rozdz.85219§2030

 

załaczniki [ pobierz ]

Metryka

sporządzono
2008-10-27 przez Bień Krzysztof
udostępniono
2008-12-05 00:00 przez Bień Krzysztof
zmodyfikowano
2011-08-08 11:31 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
598
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.