Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Krośnice
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Zarządzenia 2008
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „65/2008/RF - w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008 - 2008, menu 47, artykuł 327 - BIP - Urząd Gminy Krośnice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2008

65/2008/RF - w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008

ZARZĄDZENIE NR 65/2008/RF
WÓJTA GMINY KROŚNICE
z dnia 17.11.2008r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu gminy per saldem o kwotę 245.033zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu gminy per saldem o kwotę 245.033zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 5zl.

§ 4.

Budżet gminy na rok 2008 po zmianach.

D o c h o d y............................

37.004.668zł

W y d a t k i.............................

48.542.126zł

Deficyt   b u d ż e t u..........

11.537.458zł

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Krośnice.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

Zmiany w wielkościach planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy są wynikiem zmian w planach dotacji celowych na 2008 rok.

Łączną kwotę zwiększającą dochody i wydatki budżetu gminy per saldem w wysokości 245.033zł stanowi kwota z niżej wymienionych tytułów:

 • 123.600,00zł zmniejszenie planu dotacji celowej na rok 2008 w dziale 852- Pismo nr FB.III.3050-228/08 z dnia 10.11.2008r.:

  • zmniejszenie w rozdz. 85212§2010 – 30.000,00zł
  • zmniejszenie w rozdz. 85213§2010 – 2.600,00zł
  • zmniejszenie w rozdz. 85214§2010 – 6.000,00zł
  • zmniejszenie w rozdz. 85214§2030 – 85.000,00zł
 • 4.472,00zł zwiększenie środków przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty. Pismo nr KO-WO-0341/62A/2008 z dnia 07.11.2008r.:

  • zwiększenie w rozdz.85415§2030

 • 94.739,00zł zwiększenie środków przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty. Pismo nr KO-WO-0341/55A/2008 z dnia 07.11.2008r.:

  • zwiększenie w rozdz.85415§2030

 • 46.875,00zł zwiększenie środków przeznaczonych na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym udzielaną dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia-zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 179 z dnia 16 września 2008r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r. „Aktywizacja jst i organizacji pozarządowych- Pismo nr KO-WO-0341/57B/2008 z dnia 03.11.2008r.:

  • zwiększenie w rozdz.85415§2030

 • 99.547,00zł zwiększenie środków przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Pismo nr KO-WO-0341/19B-6/2008 z dnia 03.11.2008r.:

  • zwiększenie w rozdz.80195§2030

 • 123.000,00zł zwiększenie środków przeznaczonych na wypłacenie producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy zasiłków celowych zgodnie z rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2008r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których w gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008r.. Pismo nr PS-III-3050-218/08 z dnia 28.10.2008r.:

  • zwiększenie w rozdz.85214§2010

 

załaczniki [ pobierz ]

Metryka

sporządzono
2008-11-17 przez Bień Krzysztof
udostępniono
2008-12-05 00:00 przez Bień Krzysztof
zmodyfikowano
2011-08-08 11:34 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
609
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.