Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Krośnice
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Zarządzenia 2008
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „69/2008/RF - w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008 - 2008, menu 47, artykuł 330 - BIP - Urząd Gminy Krośnice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2008

69/2008/RF - w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008

ZARZĄDZENIE NR 69/2008/RF
WÓJTA GMINY KROŚNICE
z dnia 10.12.2008r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 51.639zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu gminy per saldem o kwotę 51.639zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Budżet gminy na rok 2008 po zmianach.

D o c h o d y...........................

37.347.807zł

W y d a t k i............................

49.748.265zł

Deficyt   b u d ż e t u..............

12.400.458zł

 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Krośnice.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

Zmiany w wielkościach planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy są wynikiem zmian w planach dotacji celowych na 2008 rok.

Łączną kwotę zwiększającą dochody i wydatki budżetu gminy per saldem w wysokości 51.639zł stanowi kwota z niżej wymienionych tytułów:

  • 25.858,00 zł zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2008 na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników- Pismo nr KO-WO-0341/19B-6/2008 z dnia 24.11.2008r.:

    • zwiększenie w rozdz.80195§2030

  • 8.081,00zł zwiększenie środków przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Pismo nr KO-WO-0341/19B-8/2008 z dnia 28.11.2008r.:

    • zwiększenie w rozdz.80195§2030

  • 17.700,00 zł zwiększenie środków przeznaczonych na dofinansowanie programu wieloletniego”pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego(Dz.U.nr 267 poz.2259). Pismo nr PS-III-3050-251/08 z dnia 20.11.2008r.:

    • zwiększenie w rozdz.85295§2030

załaczniki [ pobierz ]

Metryka

sporządzono
2008-12-10 przez Bień Krzysztof
udostępniono
2008-12-22 00:00 przez Bień Krzysztof
zmodyfikowano
2011-08-08 11:46 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
487
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.