Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Krośnice
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Zarządzenia 2007
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „54/2007/RF - w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007 - 2007, menu 48, artykuł 379 - BIP - Urząd Gminy Krośnice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2007

54/2007/RF - w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007

ZARZĄDZENIE NR 54/2007/RF
WÓJTA GMINY KROŚNICE
z dnia 23.10.2007r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 249.194zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 249.194zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Budżet gminy na rok 2007 po zmianach:

 

D o c h o d y..............................

43.090.975zł

W y d a t k i................................

45.831.984zł

Deficyt  b u d ż e t u..........

2.741.009zł

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Krośnice.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

Zmiany w wielkościach planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy są wynikiem zmian w planach dotacji celowych na 2007 rok.

Łączną kwotę zwiększającą dochody i wydatki budżetu gminy w wysokości 249.194zł stanowi kwota z niżej wymienionych tytułów:

 1. 161.617zł dotacja celowa pochodząca z rezerwy celowej, przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Pismo nr KO-WO-0341/27B/2007 z dnia 18.10.2007r.:

  • zwiększenie w rozdz. 80195§2030

 1. 69.986zł dotacja celowa, pochodząca z rezerwy celowej, przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym”. Pismo nr KO-WO-0341/30B/2007 z dnia 02.10.2007r.:

  • zwiększenie w rozdz. 85415§2030

 1. 2.380zł dotacja celowa, przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne. Pismo nr DWR-580-7/07z dnia 21.09.2007r.:

  • zwiększenie w rozdz. 85415§2030

 1. 4.000zł dotacja celowa, przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych. Pismo nr FB.I.MJ.3011-261/07 z dnia 11.10.2007r.:

  • zwiększenie w rozdz. 75011§2010

 1. 11.211zł dotacja celowa, przeznaczona na sfinansowanie przygotowań i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu. Pismo nr DWR-580-9/07 z dnia 03.10.2007r.:

  • zwiększenie w rozdz. 75108§2010

załączniki [ pobierz ]

Metryka

sporządzono
2007-10-23 przez Bień Krzysztof
udostępniono
2007-12-14 00:00 przez Bień Krzysztof
zmodyfikowano
2011-08-10 15:17 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
476
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.