Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Krośnice
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Zarządzenia 2007
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „58/2007/RF - w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007 - 2007, menu 48, artykuł 382 - BIP - Urząd Gminy Krośnice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2007

58/2007/RF - w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007

ZARZĄDZENIE NR 58/2007/RF
WÓJTA GMINY KROŚNICE
z dnia 22.11.2007r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 311.907zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 311.907zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 9.000zl.

§ 5.

Budżet gminy na rok 2007 po zmianach:

 

D o c h o d y..............................

40.291.982zł

W y d a t k i................................

42.892.697zł

Deficyt   b u d ż e t u..........

2.600.715zł

 

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Krośnice.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

Zmiany w wielkościach planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy są wynikiem zmian w planach dotacji celowych na 2007 rok.

 

Łączną kwotę zwiększającą dochody i wydatki budżetu gminy w wysokości 311.907zł stanowi kwota z niżej wymienionych tytułów:

 1. 45.934zł dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Pismo nr FB.I.KS.3011-296/07 z dnia 29.10.2007r.:

  • zwiększenie w rozdz. 01095§2010

 1. 8.081zł dotacja celowa, pochodząca z rezerwy celowej, przeznaczonej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Pismo nr KO-WO-0341/38B/2007 z dnia 12.11.2007r.:

  • zwiększenie w rozdz. 80195§2030

 1. 2.484zł dotacja celowa, przeznaczona na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich. Pismo nr KO-WO-0341/46B/2007z dnia 25.10.2007r.:

  • zwiększenie w rozdz. 80195§2030

 1. 246.000zł dotacja celowa, przeznaczona na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych. Pismo nr PS-III-3050-187/07 z dnia 31.10.2007r.:

  • zwiększenie w rozdz. 85212§2010

 1. 1.650zł dotacja celowa, przeznaczona na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne. Pismo nr PS-III-3050-188/07 z dnia 31.10.2007r.:

  • zmniejszenie w rozdz. 85213§2010

 1. 18.500zł dotacja celowa, przeznaczona na zasiłki i pomoc w naturze. Pismo nr PS-III-3050-190/07 z dnia 31.10.2007r.:

  • zmniejszenie w rozdz. 85214§2010

 1. 14.400zł dotacja celowa, przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Pismo nr PS-III-3050-185/07 z dnia 31.10.2007r.:

  • zwiększenie w rozdz. 85295§2030

 1. 15.158zł dotacja celowa, przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Pismo nr KO-WO-0341/43B/2007 z dnia 25.10.2007r.:

  • zwiększenie w rozdz. 85415§2030

 

załączniki [ pobierz ]

Metryka

data wytworzenia
2007-11-22
data udostępnienia
2007-12-14
sporządzone przez
Bień Krzysztof
opublikowane przez
Bień Krzysztof
ilość odwiedzin
437
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.