Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Krośnice
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Zarządzenia 2007
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „62/2007/OŚ - w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie miejscowości Żeleźniki - 2007, menu 48, artykuł 385 - BIP - Urząd Gminy Krośnice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2007

62/2007/OŚ - w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie miejscowości Żeleźniki

Zarządzenie Nr 62/07/OŚ
Wójta Gminy Krośnice
z dnia 17 grudnia 2007 roku

w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie miejscowości Żeleźniki

Na podstawie art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z § 28 uchwały Nr......... Rady Gminy Krośnice z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krośnice ( Dz. U. Województwa Dolnośląskiego z 2007 r. Nr 220, poz. 2640 )

zarządza się, co następuje:

§1

Wprowadza się w dniach od 7 stycznia 2008 roku do dnia 31 stycznia 2008 roku przeprowadzenie obowiązkowej deratyzacji na terenie miejscowości Żeleźniki, polegającej na wyłożeniu preparatu do zwalczania szczurów w miejscach występowania i gromadzenia się gryzoni.

§2

 1. W związku z treścią § 1 zobowiązuje się właścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu na terenie miejscowości Żeleźniki do:

 • dokonania w budynkach i pomieszczeniach naprawy wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi dostępu np. otwory w drzwiach, podłogach;

 • oczyszczenia z odpadków i śmieci podwórzy, śmietników, piwnic i strychów,

 • zabezpieczenia artykułów spożywczych, karmy dla zwierząt oraz wszelkich odpadów żywnościowych, mogących stanowić pożywienie dla zwalczanych gryzoni oraz uniemożliwić szczurom dostęp do wody,

 • wyłożenia preparatu do zwalczania szczurów nie później, niż 7 stycznia 2008 roku i stałego uzupełniania do dnia 31 stycznia 2008 roku, w szczególności w narożnikach pomieszczeń i wzdłuż ścian oraz na ścieżkach przemieszczania się gryzoni i miejscach ich żerowania oraz umieszczenie napisów ostrzegawczych o treści: „UWAGA TRUCIZNA. Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt!”.

 • uniemożliwienia w czasie wyłożenia trutki dostępu, zwłaszcza dzieciom do miejsc, w których wyłożono trutki,

 • trzymania w zamknięciu zwierząt domowych w czasie trwania deratyzacji oraz zabezpieczenia trutki przed dostępem ptactwa,

 • codziennego zbierania w czasie wyłożenia trutki padłych szczurów i systematycznego ich palenia,

 • zachowania środków bezpieczeństwa, w tym przestrzegania zasady nie zbierania padłych szczurów gołymi rękami oraz nie spożywania mięsa padłych zwierząt gospodarskich.

 

 1. Preparat o którym mowa w ust.1 lit. d tj. trutkę gryzoniobójczą dostępną w handlu stosować wg następujących norm:

 • na każde 100m2 powierzchni użytkowej lokalu – 250g,

 • w gospodarstwach rolnych do 1 ha – 250g,

 • w gospodarstwach rolnych powyżej 1 ha – 500g.

 

 

 1. Podmioty wymienione w ust. 1 mają obowiązek umożliwić właściwym służbom przeprowadzenie kontroli dotyczącej:

 • potwierdzenie faktu przeprowadzenia deratyzacji poprzez okazanie rachunków za zakup preparatów do zwalczania gryzoni,

 • sposobu przeprowadzenia i skuteczności działań w zakresie deratyzacji

 

 1. Po upływie terminu określonego w §1 wyłożone preparaty do zwalczania szczurów ich pozostałości powinny zostać usunięte.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krośnicach

Metryka

data wytworzenia
2007-12-17
data udostępnienia
2008-01-04
sporządzone przez
Bień Krzysztof
opublikowane przez
Bień Krzysztof
ilość odwiedzin
481
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.