Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Krośnice
Menu góra
Strona startowa Zamówienia publiczne Odpowiedzi na pytania oferentów
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zapytanie ofertowe wykonanie nasadzeń rekompensujących na terenie zespołu parkowo- pałacowego Krośnice - Wierzchowice - Odpowiedzi na pytania oferentów, menu 79, artykuł 915 - BIP - Urząd Gminy Krośnice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Odpowiedzi na pytania oferentów

Zapytanie ofertowe wykonanie nasadzeń rekompensujących na terenie zespołu parkowo- pałacowego Krośnice - Wierzchowice

Krośnice, dnia 11 października 2010 roku

OŚ– 2222/14/P/2010

Odpowiedzi na pytania oferentów

dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 27 września 2010 roku na: „Wykonanie nasadzeń rekompensujących na terenie zespołu parkowo- pałacowego Krośnice-Wierzchowice” (znak: OŚ- 2222/14/2010)

Wobec pisma złożonego w dniu 29 września 2010 roku przez jednego z Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, poniżej treść odpowiedzi na zadane zapytania:

Pytanie 1:
Co oznacza wymóg 5 letniego wieku krzewów i drzew?

Odpowiedź 1:
W zapytaniu ofertowym, znak OŚ-2222/14/2010 z dnia 27 września 2010 r. Zamawiający w części dotyczącej wymagań odnośnie materiału roślinnego sadzeniowego wskazał, iż „Wyklucza się zastosowanie sadzonek młodszych niż 5 lat”. Powyższy zapis pojawił się z uwagi na wytyczne zawarte w projekcie wykonawczym nasadzeń rekompensujących na terenie zespołu parkowo pałacowego Krośnice- Wierzchowice autorstwa Aleksandry Brodziak (strona 6 linijka 4 projektu). Wobec powyższego Zamawiający zwrócił się o udzielenie odpowiedzi na powyższe pytanie do autorki projektu.
Zgodnie z pisemną informacją uzyskaną od ww. osoby w dniu 11 października 2010 roku zapis zawarty w projekcie wykonawczym, cyt.: „Wyklucza się zastosowanie sadzonek młodszych niż 5 lat” stanowi omyłkę pisarską.

Wobec powyższego Zamawiający modyfikuje treść zapytania ofertowego w zakresie dotyczącym materiału roślinnego sadzeniowego, a w szczególności wieku materiału sadzeniowego:

JEST: „Wyklucza się zastosowanie sadzonek młodszych niż 5 lat”

POWINNO BYĆ: „Wyklucza się zastosowanie sadzonek starszych niż 5 lat”.

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że za spełnienie powyższego warunku uzna użycie sadzonek jednorocznych, dwuletnich, trzyletnich lub czteroletnich pod warunkiem, że spełnią one wszystkie wymagania stawiane im w zapytaniu ofertowym oraz dokumentacji projektowej.

Pytanie 2:
Jak rozumieć wymóg wysokości 1m a wysokości drzewa ½ wysokości palika tzn. 50 cm?

Odpowiedź 2:
W zapytaniu ofertowym Zamawiający wskazał iż wysokość palika zależna jest od wysokości sadzonki, należy zastosować paliki dwa razy wyższe od sadzonki, ale o wysokości nie większej niż 100 cm.
Powyższe oznacza, że jeśli sadzonka ma wysokość do 50 cm, siatka zabezpieczająca powinna być minimum 2 razy wyższa (np. dla sadzonki o wys. 30 cm- siatka o wys. min 60 cm). Natomiast dla sadzonek o wysokości powyżej 50 cm, siatka powinna mieć wysokość 100 cm.

Pytanie 3:
Czy jesienią 2010 roku należy zabezpieczyć drzewa przed mrozem przez kopczykowanie?

Odpowiedź 3:
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca jesienią 2010 roku zabezpieczy drzewa przed mrozem. Zabezpieczenie drzew i krzewów może odbyć się przez kopczykowanie lub przez zastosowanie mat słomianych, stroisza lub tkanin przepuszczalnych dla wody i powietrza.

Pytanie 4:
Na czym polega odchwaszczenie terenu?

Odpowiedź 4:
Przez odchwaszczenie terenu Zamawiający rozumie usunięcie, w miejscach wskazanych pod wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, roślinności dotychczas rosnącej. W celu szczegółowego określenie zakresu niezbędnych czynności Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia winien przeprowadzić wizję w terenie. Szczególną dbałość Wykonawca winien włożyć w usunięcie chwastów trwałych takich jak mniszek lekarski, perz, powój. Przy wykonaniu odchwaszczania zastosować można np. herbicyd syntetyczny o dużym spektrum zwalczania, odchwaszczanie ręczne.

Niniejsze modyfikacje i odpowiedzi stanowią integralną część zapytania ofertowego, znak: OŚ- 2222/14/2010 z dnia 27 września 2010 roku i są wiążące dla Wykonawców ubiegających się o zamówienie.

Pozostałe postanowienia zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Metryka

data wytworzenia
2010-10-11
data udostępnienia
2010-10-12
sporządzone przez
Bień Krzysztof
opublikowane przez
Bień Krzysztof
ilość odwiedzin
514
zmiany w dokumencie

Lista powiązanych aktualności

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.