Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Krośnice
Menu góra
Strona startowa Zamówienia publiczne Odpowiedzi na pytania oferentów
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „OŚ. - 341/1/2011 Wykonanie nasadzeń rekompensujących (zakup materiałów + wykonanie nasadzeń + zabiegi pielęgnacyjne) na terenie zespołu parkowo - pałacowego Krośnice - Wierzchowice - Odpowiedzi na pytania oferentów, menu 79, artykuł 916 - BIP - Urząd Gminy Krośnice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Odpowiedzi na pytania oferentów

OŚ. - 341/1/2011 Wykonanie nasadzeń rekompensujących (zakup materiałów + wykonanie nasadzeń + zabiegi pielęgnacyjne) na terenie zespołu parkowo - pałacowego Krośnice - Wierzchowice

Krośnice, dnia 5 stycznia 2011 roku

OŚ– 341/1/OZ/2011

Odpowiedzi na pytania oferentów

dotyczy: zamówienia publicznego znak: OŚ.-341/1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 roku: „Wykonanie nasadzeń rekompensujących (zakup materiałów + wykonanie nasadzeń + zabiegi pielęgnacyjne) na terenie zespołu parkowo - pałacowego Krośnice - Wierzchowice, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi nr: 508/32, 508/36, 508/37, 508/40, 508/118 obręb Krośnice oraz 88/14 obręb Wierzchowice.”

Wobec zapytań Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego poniżej treść odpowiedzi na zadane zapytania:

Pytanie 1:
Proszę o podanie parametrów jakim powinny odpowiadać drzewa przewidziane do nasadzeń – obwód pnia na wysokości 1,0 m, wysokość drzewa, wymagana wysokość posadowienia korony, czy ma być to materiał w pojemniku, balocie, czy dopuszcza się goły korzeń ?

Odpowiedź 1:
Parametry jakim powinny odpowiadać drzewa przewidziane do nasadzeń Zamawiający określił:

  • w załączniku nr 1 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna, w szczególności w punkcie 2.3 dokumentu, pod nazwą: Materiał roślinny sadzeniowy oraz w punkcie 5.2., pod nazwą: Drzewa i krzewy,

  • w załączniku nr 2 do SIWZ – Dokumentacja projektowa, w szczególności w punkcie 2.3.1 (Materiały) i 2.3.2 (Sadzenie drzew i krzewów) projektu wykonawczego nasadzeń rekompensujących na terenie zespołu Parkowo- Pałacowego Krośnice- Wierzchowice.

Brak szczegółowych informacji na temat któregokolwiek z parametrów w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ oznacza, iż Zamawiający nie będzie weryfikował sadzonek pod tym kątem.

Pytanie 2:
Proszę o podanie parametrów jakim powinny odpowiadać krzewy przewidziane do nasadzeń – długość pędów (ew. wysokość/ szerokość), czy ma być to materiał w pojemniku (wielkość pojemnika), balocie, czy dopuszcza się goły korzeń ??

Odpowiedź 2:
Parametry jakim powinny odpowiadać krzewy przewidziane do nasadzeń Zamawiający określił:

  • w załączniku nr 1 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna, w szczególności w punkcie 2.3 dokumentu, pod nazwą: Materiał roślinny sadzeniowy oraz w punkcie 5.2.1 pod nazwą: Drzewa i krzewy

  • w załączniku nr 2 do SIWZ – Dokumentacja projektowa a w szczególności w punkcie 2.3.1 (Materiały) i 2.3.2 (Sadzenie drzew i krzewów) projektu wykonawczego nasadzeń rekompensujących na terenie zespołu Parkowo- Pałacowego Krośnice- Wierzchowice.

Brak szczegółowych informacji na temat któregokolwiek z parametrów w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ oznacza, iż Zamawiający nie będzie weryfikował sadzonek pod tym kątem.

Pytanie 3:
Wysokość i średnica palików przeznaczonych do zabezpieczenia materiału roślinnego, czy mają być one zaimpregnowane ciśnieniowo?

Odpowiedź 3:
Wysokość palików przeznaczonych do zabezpieczenia materiału roślinnego została określona przez Zamawiającego w punkcie 5.2.1 załącznika nr 1 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna pod nazwą: Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów cyt: „

  • wszystkie drzewa należy opalikować (3 szt. palików na drzewo) i osłonić siatką zabezpieczającą przed zwierzętami – wysokość palika 1,0 m, szerokość siatki 0,8 m,

  • grupy krzewów należy osłonić siatką zabezpieczającą przed zwierzętami, opierając ją na palikach (1 szt. palika na metr siatki) – wysokość palika 1,0 m, szerokość siatki 0,8 m.”

Zamawiający oczekuje, że średnica palików zostanie dobrana przez Wykonawcę w sposób gwarantujący trwałość/ stabilność konstrukcji którą stworzy palik wraz z siatką zabezpieczającą.

Zamawiający nie oczekuje zastosowania palików zaimpregnowanych ciśnieniowo.

Pytanie 4:
Proszę o wyspecyfikowanie parametrów materiału roślinnego ( wg. wymogów materiału szkółkarskiego – parametry pnia, wysokość pojemników i forma dostawy) dla poszczególnych grup?

Odpowiedź 4:
Wszystkie wymagania, stawiane przez Zamawiającego dot. materiału roślinnego zastosowanego do nasadzeń ( parametry które będą weryfikowane przez Zamawiającego) zostały określone w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

Brak szczegółowych informacji na temat któregoś z parametrów oznacza, iż Zamawiający nie będzie weryfikował sadzonek pod tym kątem.

Niniejsze modyfikacje i odpowiedzi stanowią integralną część postępowania przetargowego znak: OŚ.-341/1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 roku i są wiążące dla Wykonawców ubiegających się o zamówienie.

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Metryka

data wytworzenia
2011-01-05
data udostępnienia
2011-01-07
sporządzone przez
Bień Krzysztof
opublikowane przez
Bień Krzysztof
ilość odwiedzin
505
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.